Ludens Uhkapeliriippuvuuden Ethkaisyohjelma, Joka Perustuu Eettisen Uhkapelien Periaatteisiin

LUDENS: UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EKKäisyOnHjelma, Joka Perustuu Eettisen Pelaamisen Periaatteisiin

Ratings and Reviews of Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 80 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

SIGN-UP SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 20 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

ENTER FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 90 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

OPEN JET CASINO

 


 

 

 

LUDENS: UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EKKäisyOnHjelma, Joka Perustuu Eettisen Pelaamisen Periaatteisiin

J Gambl Stud. 2022; 38 (3): 993–1008.

Abstrakti

UHKAPELIT OVAT LAILLISIA UUDELLEEN. Huolimatta siitat, Ettan Sillä on Joinain Talodellisia Etuja, Tietyllä Rahapelien OminaisuUsilla Voi Kuitinkin Olla TerveysvaikutUssia, Mikä Tekee SiitaK KansanterveYyskysyMySen. VaikutUSet voidaan tiivisti -Seuraaven Kolmen eettisen Pelaamisen Lakien mukiisesti: ”UHKAPELIEN DYNAMIIKAN LAKI”: Yritysten Taloudelliset Hyödyt Tuevat Suoraan Pelaajien Tappioista; ”Odottotu tappiolaki”: MITÄ ENEMMÄN YKSI PELAA, Sitatka Suurempi Todennäköisys MenetTä; Ja ”RIippuvuuslaki”: MITÄ ENEMMÄN YKSI PELAA, SITÄ Suurempi Tarve Pelata Uudeleen, Mikä Johtaa UUiriin Tappioihin. LUDENS UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EKAISYOHJELMA, JOLLA NELJÄ TAVOITETTA: TIEDOTOTAA OsallistUjille UHKAPELEISTASTA JA UHKAPELIRIIPPUVUUDESTA; Herkistä OsallistoJat Terveydenhuollon uHkapelien riski, Erityisesti Riippuvuuteen; EdistaÄ Muutosta Asenteissa UHKAPELEIHIN; Ja Valppaanana OsallistUJat Cisktialttiista KäytTäytymisist, Jotka Voivat Johtaa RIippuVuuteen. Ennaltaeekäisyohjelma ototeuettiin Vuosina 2017-2019. NelJätoista Psykologia Esitteli Sen 2372 Murrosikäryelle (48.8% NAISIA, 51.2% mieehiä) 14–19 -vuotiaita, Joista Yksikäryn ei ollut ylopisto -opkuslijota, rekrytoitiin 42 Espanjan lukiosta 132 ryhmässi, jotka kayVäht Eri Kurssja. Tärkeimmät analysoidut muuttujat olivat rahapelien, riskialttiiden uhkapelejen ja uhkapeliriippuvuuden kuukausittaiset taajuudet (mitattuna kansallisen mielipiteen tutkimuskeskuksen DSM-IV-näytöllä uhkapelisongelmia, jotka on mukautettu DSM-5: n mukaan rahapelihäiriöiden diagnosointiin, jossa DSM-5: n mukaan, jossa Patologista uhkapeliä pidetään riippuvuutta aiheuttavana Häiriölä). Koska Kaiki Pelaajaja Olivat Murrosikäriä (Useimmat Olivat Alaikäriä), DSM-5-Diagnostisten Kriteerien 1–3 Toteumisen Katsotti Osittaavan OngelMapelaamisen Riski. Ludensin antamisen jälkeen havaittiin tilastollisesti merkitseviä vähennyksiä kolmella kiinnostavalla muuttujalla: Uhkapelien kuukausittainen tiheys, riskialttiiden uhkapelejen murrosikäisten prosenttiosuus ja rahapelihäiriöiden murrosikäisten osuus murrosikäisistä murrosikäisistä murrosikäisistä. TuloKset Analysoitin Sukupuolen Ja Iän Mukan (Alaikäret vs. 18–19 -vuotiaat Nuoret). Ennaltaeekäisyohjelman Soveltamisen Jälkeen Saadut Tulokset Osoittaavat, Ettas Ludens on Tehokas Pelirippuvuuden yleisenä EHKäisyHjelmana.

AVAINSANAT: UHKAPELIHÄIRIÖT, EHKAISYOHJELMA,

Esitteisesti

UHKAPELIHÄIRIÖ MIELENVERVEYSONGELMA. Alun Perin Sitatka Pidettiin Impulsinsinhallinintahäiriinaina (APA, 1980; WHO, 1977;, 1987;, 2006; Potenza, 2006-Eräs.

ASiantunjaJakomitean KeskukutseJen Jälkeen MielenTerveyshäiriiden Tärkeimmit LUOKITUKSET (APA, 2013; WHO, 2021) Pidä nyt uhkapelihäiriöitä riippuvuutta aiheuttava häiriö, koska se aktivoi samat palkitsemispiirit kuin lääkkeet ja sen kliiniset diagnostiset kriteerit ovat samanlaisia ​​​​kuin aineiden käyttöhäiriöiden aiheet.

UHKAPELIT OVAT VALTAVAN TUOTTOISA TOIMINTA JOILLINKIN YrityKSILE JA Hallintoton (Markham & Nuori, 2015 & Satama, 2016a) Sisältti -Suuren Määryn Rahapelisaloja, Mainoksia KaikentyPyppisten Mediatyyppien (TV, Internet, Julkiset Tilat JNE.), Helppo Tähde Pelaamismootoihin (online -PeliauTomaatti, Elektronise Pelikoneet JNE.), Ja Tehokaiden Markkinointistriogeiden Käyttö UHKAPELIEN (KANTA -AASIAKASKAAVIIIDEN, BONUSTEN JNE.-Eräs. Nähkari toimintoja tukevat typillisesti lait ja määyräylyset, Jotka ovat Erittain soutuisia Rahapelien Edistamus Talodellisen toiminnana. Nämm olosuhteet YHDISTETTETHAU UHKAPELIEN RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVIIN POTENTIAALIIN OVAT JOHTANEET SIIHEN, ETTATE RAHAPELIHÄIRIÖT PIDETETAN KANSANTERVEYYSONNMANA (KORN & Hölynpöly, 1999; Latvala et ai., 2019; Wardle et ai., 2019) Samoin Kuin MielenTerveyshäiriö. SIKSI Tärkeä, Ettatel.

UHKAPELIEN

 • Ensimmusaen laki (”UHKAPELIEN DYNAMIKKALAKI”): ”UHKAPELISSÄ RAHAA EI LUOTU EIKÄ TUHOTA; Se Kulkee turhtuista toiseen.”

 • TOinen Laki (”Odotto TAPPIOLAKI”): ”Pelaajan Häviämisen Todennäköisys Kasvaa Suhteessa Siihen, Ettat Rahat Pelataan.”

 • Kolmas LAKI (”RIippuvuuslaki”): “MITÄ ENEMMÄN PELAAT, SITÄ Suurempi Tarve Pelautua Uudeleen, Ja Tää Liseä MielenteReyden Häiriina Kehittymisen Todennäkölyni.”

Tässava VailttaMätönnTO Erottaa Vastuullinen Rahapeli Ja Eettinen UHKAPELAAMIN. Reno -mallin Mukan (Blaszczynski et ai., 2004.e., Heillä Valinta; Japätöksenteossa yksilöill on oltava MahdollisUus Saada Tietoa. Sitat Vastoin Eettisen Pelaamisen Teoria (Chóliz, 2018) Katsoo, etta -siedot eivak Ole riittoviä täpäänsassa rahapelihäiriiitase yHteishkunnassa, Koska uHkapelit ovat Mahdollisesti Riippuvuutta; Suurin Osa Rahapelihäiriöl Ja RahapelirityKeset Rohkaisevat liiallista uHkapeliä.

UHKAPELIHÄIRIEITÄ PIDETETAN RIIPPUVUTATA AIHEUTTAVAN HEIRIEÖINA, KOSKA SE AKTOVOI SAMAT PALKITSEMISPIIRIT KUIN HUUMEET, SITEN, ETATU KäytttyytyMinen Tarpeen Toistassa, 2013-Eräs. UHKAPELIEN HUOMIOON OTTAMIN ADDIKTIIVISENA HEIRIÖNÄ ERITTAIN MERKITYKERSELLEÄ VAIKUTUKSIA Sen EHKäisYyn. Riippumatta taudin kehityksen erilaisesta haavoittuvuudesta, uhkapelihäiriöt tapahtuvat, koska ihmiset harjoittavat mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistä ympäristöolosuhteissa, jotka suosivat riippuvuuden kehitystä ja ylläpitämistä (Chóliz & Satama, 2016b-Eräs. Näiden MuutTujien Kautta voidaan Toteuttana tarvittava EnnaltaeehkkäisVä interventio.

UHKAPELIHÄIRIOIDEN ESIINTYVYYS VAIHDELLUT HUOMATTAVTATI TUTKIMUSSA (CALADO ET AI., 2017-Eräs. Tämä voi Johtua Sekä MeTodologisista Kysymybsist (Näytteenottomenettelyt, Erilaan Diagnosticen Testien Käytttö) Ettasa EROJA UHKAPELIEN EDISTEMISESSÄ ERI YHTEISKUNNissa TAI Eri Aikooini. Muut Tekijärt, Kuten YmpäristömuutTuJat (Saatavuus, Saavutetvuus jne..

Yksi KiInteiden Empiiristen Todisteiden Alue Osoittaa, Ettat Nuorilla Ja Murrosiksaisillä Suurempi Pelirippuvuuden Esiintyvyys (Delfabbro et ai., 2016; Gupta & Derevensky, 1998-Eräs. TÄMÄ Voi Johtua Sekä Murrosikärten Haavottuvuudesta RiippuvuUsien Kehitutylle (Chambers et ai., 2003; Potenza, 2006) Ja Pelien Nuorten, Kuten Urheiluvedonlyönnin, Laajaan YlennyKseen Vapaa -Ajan erän. Täta Suurempaa Haavoittovuutta Ja UHKAPELIEN EDISTEMISTE NUORUUDESSA SE: llä, Ettan Nuorten MielUminmin Pelit, Kuten Online -UHKAPELIT, OVAT MYÖS MAHDOLLISESTI Addiktiivisimpia (Chóliz et al., 2019-Eräs.

Huolimatta siita, etta ukapelirippuvuus Kansanterveysongelma, joka vaikuttaa nuoriin ja nuoriin, savmat tutkimukset tietteellisessä kirjallisuudessa ovat arviate eHKäisyohjelmien tesokkutta. Systemaattinen katsaus uHkapelirippuvuuden Ehkäisyohjelmiin nuorten ihmisissä suoritettiin keyttamullä systemaattisia arvosteluja JA metaanalyyseja (prisma) (Gonzálezz, 2020-Eräs. Tieteellisisti Tietokanoista Haettut Avainsanat Sisälsivat ”Ehkäisy”, “Ohjelma”, “UHKAPELIT” JA “Koulu”. Haut Tuottivat 398 Artikkelia. Artikkelien Kelpoisuuden MäärittaMaiseen Käyttottiin Väesöä, interteniota, Vertailua, Tuloksia Ja Tuttkimuskehystka (Picod). Tuttkimukset Valittiin, Jos ne Täyttivat Seuraavat Kriteerit:

 • Tuttkimustyyppi: Alkuperäinen Tuttkimus Julkaisto Tietellisessä Lehdessä.

 • Suunnittelu: Empiirinen Tuttkimus.

 • Ennaltaeehkkäistyypi: universaali.

 • Toteuttamispaikka: Yliympäristön KoulutuslaitoKset.

 • Näyte: Nuoret.

 • Analyysi: KvantiTatiivinen pre -postiinin interventioitiotot.

Kaksikymmentöksi Artikkelia Sisällytettiin Katsaukseen (Calado et ai., 2019; Canale et ai., 2016; Donati et ai., 2014; Ferland et ai., 2002; Huic et ai., 2017; Ladouceur et ai, 2003, 2004, 2005; Lemaire et ai., 2004; Lupu & Lupu, 2013; Parham et ai., 2019; Ren et ai., 2019; St-Pierre et ai., 2017; Taylor & Mukula, 2009; Tilit & Lupu, 2013; Turner et ai., 2008a, b – –; Walther et ai., 2013; Williams, 2002, 2004; Williams et ai., 2010-Eräs. Näisti Tuttkimuksista VAIN SEITSEMÄN KÄYTTI ARVIIINTIMENETTYÄ LUOKITTELEMAAN OSAALLISTUJAT, Joija Tällä Hetkellä Taivat Vaarassa Olla RIippuVuushäiriöl (Calado et al., 2019; Canale et ai., 2016; Donati et ai., 2014; Ren et ai., 2019; Turner et ai., 2008a; Williams et ai., 2002, 2010-Eräs. Käytetyt Asteikot Olivat South Oaks -PelaamisNäytöt, Jotka Tarkarttetu Murrosikärille (SOGS-RA), Mielenteerveyshäiriiden Diagostiikka JA KÄSIKIRJA IV (DSM-IV) Sekä Kanadan ongelmapelausindys (CPÄ).

Tehokuden arviointi Monissa Tuttkimuksissa KeskittyJiin.-Eräs. Monissa Tuttkimuksissa arvioitiin turhikigniivista muuttUJaa (Donati et ai, 2014; Ferland et ai., 2002; Ladouceur et ai., 2003, 2004, 2005; Lemaire et ai., 2004; Lupu & Lupu, 2013; Parham et ai., 2019; Ren et ai., 2019; St-Pierre et ai., 2017; Taylor & Mukula, 2009; Tilit & Lupu, 2013; Turner et ai., 2008a, b – –; Walther et ai., 2013) Huolimatta siita, Ettas MuutokSet Eivat Yleensä Korreloi uhkapelikärytTäytyMisen Vähentymisen Kanssa (Williams, West, & Simpson, 2012-Eräs. Muutamassa Tuttkimuksessa EnnaltaeehKäisyHjelmien Tehokutat arvioitiin objeltiivisten indeksien, Kuten RahapelukärytTäytyMisen Vähentampen Perusteella (Calado et ai., 2019; Canale et ai., 2016; Huic et ai., 2017; Williams, 2002, 2004; Williams et ai., 2010-Eräs. Lisäksi monet näisti tuttkimuksista perustuivat pieniin näyteteisiin, mikä vaikeutti ennaltaeehkkäisohjelmien tehokutta ihmisille, joiilla oligelmia uhKapelien tai rahapeliiri on kansa. Turha neljässä tuttkimuksessa arvioitiin ennaltaeehkkäisyohjelmia, JOihin Osallistoi 1000 Murrosikärt (Ren et ai., 2019; Taylor & Mukula, 2009; Walther et ai., 2013; Williams et ai., 2010-Eräs.

Tässa esiteen Tyhöl tavoitteena Arvioida Ludensin Enkäisyohjelman TehoKkutta Käytjuus-.

Menettely

Ludens (Chóliz, 2017) Koostuu Kahdesta Istunnosta, Jotka Tapahtuvat Pienissä Ryhmissä. ISTunnot Ohjaavat Riippuvuuteen Ja UHKAPELEIHIN ERIKOISTUNUT Psykologi. Kaikki Opkemlijat Suostuivat Osallistoman Ehkäisyohjelmaan. LisaKysi Alaikäisille Saatiin Vanhempien Suostumus Osallistomaan Ennaltaeehkkäisyohjelmaan Ja Täydentankän Kysylomakkeita.

Kaikkia sisältöjä tukevat audiovisuaaliset resurssit, kuten kaaviot, grafiikat, uutiset, pelaajien ja pottilaiden toditiset sekär. Kaksi Erittain AsiaankuLUVAA PISTTETTU SELITETAN YKSITYISISEKOHTAISESTI: PROSESI, JOLLA RIIPPUVUUS KEHITYY JA DSM-5 DIAGNOOSIKRITEERIT UHKAPELISSA. NÄTÄ KRITEEEREJÄ On Havainnollistetto videoiden Kanssa ihmisille, Joilla UHKAPELIONGELMIA TAI UHKAPELIRIIPPUUUS, JOista JoKut Ovat TunnetTUJA JULKISIA HENKILÖITU. Kahden Istunnon Aikana Esiteteän YHTEENSA 28 VIRHESEKVENSSIU, Joista Jokainen 20 S Ja Ja Minuutti JA 30 S. Kaikki Nämm SeliteTärn Lyhyesti Ja Keskustellaan.

ISTunnon Sisältö Seuraavassa:

 • Istunto 1: UHKAPELIEN JA PELIEN OMINAISUUDET; UHKAPELIEN TALOUDELLENEN ULOTTUVUUS; ”Kolme Eettisen UHKAPELAAMista” (Talodelliset Ja Psykologiset Lait); Pelaajien Tyypit; UHKAPELAAMIN MIELENTERVEYYEN HEIRIÖKSI.

 • Istunto 2: online -uhkapelit; RIIPPUVUUS Online -UHKAPELEISTE KESKITHITEN RAKENNE -JA YMPäristöominaisUuksiin; Online -ihkapelien, Erityisesti Mainonta Ja Markkinoinnin Edistamus; Vastuullinen Rahapeli Ja Yritysten Sosiaalinen Vastuu; Eettinen UHKAPELAAMIN; UHKAPELien Riskit; Hälytykset Ja SUOSITUTUSET UHKAPELIRIIPPUVUUDEN TOTAMISESESI.

Tavoitteet

Ludens PerustuU eettisen Pelaamisen Periaatteisiin (Chóliz, 2018), Joiden TarkoiTuusena Etuoikeutenttu Kansalaisten Oniuteen -sveyteen UHKAPELIEN TALOUDELLISista Eduista. EnnaltaeehKäisyohjelman pätavoittete ovat seuraavat:

 1. Antaa Tietoa JSTK. UHKAPELIT OVAT TALOUDELLISTA TOIMINTAA, Jolla Valtava Suuruus (Miljardeja Euroja Vuodessa), Jota Edistetanin Laajasti, Koska Se & Nuori, 2015-Eräs. KaikentyPPISET UHKAPELIT SUUNNITELTU SITEN, ETATU OPERAATTORI VOITAA PITKällä Tähtaimellä (Chóliz, 2018-Eräs. Mutat Rahapelit ovat my Psykologa toimintaa, Joka Voi, 2013-Eräs. UHKAPELIHÄIRIÖN DIAGINOSTISET KRITEERIT SELITETETAN.

 2. Herkistatka. Ludens Herkistia Osallistojia Ajatušseeen, Ettas RahapeliYrityKeset Ja Jotkut Julkishallinnon HallintovirKamiehet ovat kiinnostunita rahapelien edistamus yhteriskunnassa (chóliz & Satama, 2016a-Eräs. Ihmisten Tulisi Tieta pelaamisen EdistaMisessä Käytyyt Tekniikat Ja MielenTerveyden uHkapelien riski (e.g., Kanta -Asiakasbonukset; UHKAPELIEN LEVIäminen Kaupungeissa, JOPA Marginaalisissa Kaupunginosissa; UHKAPELIKONEIDEN LÄSNÄOLO VIERaanvaRaISUUSLaitotsissa; Ja UHKAPELIEN ESITTAMEEN RISKILAKANU VAPAAAA-AJAN AKTIVITEETTINA, JOS IHMISET “UHKAAVAT VASTUULLISESTI”). Tärkeän päällä, Ettat Vaikka Kaikilla Peleilla EI Ole salamaa rippuvuutta aihEuttavaa kapasiteettia, yksikänn ei Ole riski, ja online -UHKAPELIT ASETTAA YLILÄUROisen taakan UHKAPELEILE (PAPINEUUUE YMERÄEisen TAAKAN UHKAPELEILE (, 2018-Eräs.

 3. VAIHDA ASENTEITA. Yksi Ludensin päätavoitteista päällä, ettat ihmiset näkevat rahapelit toisesta näkökulmasta. Yritysten Voitot Tuevat Yksinoman Pelaajien Tappioista (Latvala et ai., 2019.

  Monet Suokukset, MainoKset, Grafiikat, Uutiset JNE., Jotka on Esitetty Ludens -isttunsissa, Tarkoitus Vahvistaa Eettisen UHKAPELIEN KOLME LAKIA.

 4. Välta RiscialTista KäytTäytyMISTÄ. Käytttoytymen, Jota Tulisi Välttä uHkapelien Suhteen, tunnyntetaan, I.e., ÄLÄ Juo Alkolia; ÄLÄ Pelaa UudeLLeen Tappioiden Parauttamiseesi; ÄLA Pelaa Yli Tylsyyttta Tai EmothAalista Ahdistita Jne VoittaUa.

Tärkeän huomata, Ettas Kyse EI Ole Vastuullisen UHKAPELIEN EDISTEMISESTA (BLASZCZYNSKI ET AI., 2004, 2011) Tai Turvallisen UHKAPELAAMisen Edistamus, Vaan PelaamismooTojen Vältti -misesta, Jotka Todennäkaisimmin Johtavat RIippuUuteen. Ludens on Erityisen Kriitinen siitan, Kuinka RahapeliYyrykset KäyttaVät termiä “Vastuullinen UHKAPELAAMIN” VASTUULLE UHKAPELIHÄIRIKAN KEHITTAMISESTO PELAAJALLE (Cassidy, 2020; Hancock & Smith, 2017; Livingstone et ai., 2014) Ja Sen Seurauksista, Joita Tää Uskomus Patologisen Pelaajan MielenTerveyden Suhteen.

Tässä Artikkelissa Esitetity Tuttkimuksen Tavoitteena Oli arvioida petelirippuvuuden Ehkäisyohjelman Ludensin Tehokutatta Käyttopätkaksi 14–19 -vuotiailla Murrosikäisillä Nuorilla.

Materiaalit Ja MenetelMät

Osallistojat

LUDENS OTETTIIN KÄYTÖÖN 2372 MURROSIKEISELLÄ (48.8% NAISIA JA 51.2% Miehiä) 14–19 -vuotiaita.

Menettely

Neljäkymmentkaksi Lukiossa 19 Espanjan Kaupungissa Ja Kaupungissa Pyysi Valencian Yliopistoa Toteututtaan Ludens-Ohjelman Tilossaan. 14 Eri Teknikko Esitteli Istunnot 132 Ryhmulle Kolmella Lukuvuonna 2017-2019.

Ensinnäkin Lyhyt KYYY UHKAPELIUVIOista (TAAJUUS, Jolla OsallistoU Jokaiseen Oikeudellise -. LUOKITUSASTEKKOA KÄYTETTIIN ARVIIMAAN SEKÄ PERINTEISTEN UHKAPELIEN (ARPAJAISET, KASINOT, PELIAUTOMATATITEN JNE.) Ja online -UHKAPELIT (VEDOT, Lähtö -Ja SaapumisaJat, Ruletti JNE.-Eräs. Taaajuudet arvioitiin käyttaMällä kuuden pistuteen likert-autuko “en Ole kosaa pelannut sita peliä”-“petelaan sitak joka pänann tai melkein joka Täivava.”UHKAPELEIHIN Liittyvien Ongelmien ArvioMisesi Kansallinen MielipidetTututkimuskeskus dsm-iv–näyttö uHkapeliongelmiin (NOD) (Gernstein et ai., 1999) Käyttottiin.

Nämm samat muuttujat mitattiin käytttomällä samaa Menetlyä 1 Kuukauden Kuluttua ludensista, Jotta Tarkkailtiin UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EHKAISYOHJELMASTA JOHTUVIA MUUTOKSIA.

Analysointi

Eräs testitestin analyysi UHKAPELIRIIPPUVUUTEIN OSAALLISTUVISTA TYÖMUUTUJista SURITETTIIN UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EKAISYOHJELMAN TEHOKKUUDEN ARVIOMISESSI.

Se RIIPPUVAT MUUTTUJAT Oliko kuukausittaanen uHkapelitiheys ja uHkapelien Aiheuttamat ongelmat Tai puutTtuminen, minä.e., UHKAPELIHÄIRIÖT JA RIRESIPELAAMEN.

 1. KUUKAUSITTAIRA RAHAPELITIHEYTTA PIDETTIIN OSoiTUKSENA SUTANÖLLISESTU OMISISTUUMISESEA UHKAPELEILLE,. UHKAPELIEN Tiheyden KäyttaMinen Pidettiin Hyödyllisenä, Koska Espanjassa Suhteellisen Normaalia Osallistoa Jossain VaiHeessa Elämussä Joissakin Satumapeleiss, KUTEN Arpajaiset. Siitan huolimatta rahapelit, jotka tapahtuvat YHden Tai Kolme Kertaa Kuukaudessa. Tää Erittain Merkityksellinen Huomio, Koska Alaikäret Ovat Kiellettyjä Pelaamasta Espanjassa.

 2. Rahapelihäiriö. Nyökkäykset (Gernstein et ai., 1999) Käytettiin Pelaamiseen Liittyvien Ongelmien Arviointiin. UHKAPELIHÄIRIOIDEN, 2013-Eräs.

 3. Riskipelaaminen. Koska Osallistojat Olivat Murrosikäriä (enimm-yHdeksäsä dsm-5-Kriteeristi YHden Tai Kolmen TäytTäMisen Oli Riittava Osoittana-,.

Se Itsenänen Muuttuja Oli, Antenttiinko Ludens -Stuntoaja (Pienessä 15–20 ihmisen Ryhmässa).

Koska testo-uudelleententestauserojen arviointi suoritettiin rippuvasten muutujien välillä, Joiden arvot mitattiin prosentteina, hypoteesien kontrastiin sovellettiin chi-neliötestejän physiin lasketiman vaisejana canalysen aryna knekseini vaiiKyn cannyseini vaiiKyn knekse knynetsen vaisetsen vaisetsen vaisetsen vaisetsen vaisetsen vaisetsen vaisetsen vaiiKyn knynyn.

Useimmissa Analystyseissä sukupuoli (Naaraat vs. urokSet) Ja ikän (Alaikäret vs. Laki -Käisten Nuoria) Otettiin Huomioon.

Hypoteesit

Ähypoteesi

 • Ennaltaeehkkäisyohjelman Jälkeen Kuukausitain Valanneiden Murrosikeaten OsUus vähenee huomattasti, Samoin Kuin riskilttiita Uhka-JA RAHAPELIHAKYIRILEJALTYKAVAVIYVATYKAVYKAVYKAVYNYHUKEITUKAVYLYJUTYLYTUKAYJUTYHUKYHUKEIKAVYLYHUKYTUKAYKAVYLYTUKYHUKESIA.

Toissijaiset hypoteesit

 • Ennen Ludensin Levitysta MieHet Pelaavat Useammin Sattumanvaraisissa Peleissä Kuin Naiisilla Ja Niillä Korkeampi -riskipelaaminen Ja UHKAPELIHÄIRIÖT.

 • Ennen Ludensin Levitysta 18–19-VUOTIAAT NUORET PELATATTAVAT USEAMMIN SATUUMANVARESA PELEISSÄ KUIN ALAIKÄLEET JA HEILLÄ Korkeampi Riskipeli-JA UHKAPELIHÄIRIÖT.

 • Urheilun Vedonlyönnissä Korkein Kuukausittaanen Yleisyys Kaikenlaisista Pelisti. Miehet Ja Aikuiset Panostavat Enemman Kuin Naaraat Ja Alaikäret.

Tulokset

UHKAPELien Tiheys Ennen UHKAPELIEN EKAISYOHJELMAN TOTEUTTAMista

Pöytta 1 Näytttoä prosenuaaliset murrosikäret, jotka harjottaavat jokaista oikeudellista uHkapelImuotoa kuukausitain.

pöyta 1

Prosenttiosuus Murrosikäristi, Jotka Pelaavat Kuukausitain Jokaisessa Pelissä

Naaraat (%) Miehet (%) Alaikäret (%) 18–19 VUOTA (%)
Arpajaiset 2.33 3.17 2.52 4.27
Offline -urheiluvedonlyönti 1.09 4.58 2.84 3.16
Raputuskortit 1.62 3.22 2.27 3.64
Peliautomatit 0 – -.71 6.58 3.14 6.96
Kasinopelit 0 – -.95 8.03 3.11 12.97
Pokeri 0 – -.33 2.40 1.38 1.58
Bingo 1.30 1.21 1.35 0 – -.74
Online -pokeri 0 – -.81 3.13 1.98 2.06
Online -bingo 0 – -.38 0 – -.82 0 – -.62 0 – -.47
Online -Kasinot 0 – -.57 2.63 1.52 2.22
Online -lähti- 0 – -.29 1.59 0 – -.95 0 – -.95
Online -urheilun Vedonlyönti 1.81 18.00 9.28 14.87

Sekeerojen Suhteen Pojat Pelasivat Enemman Kuin Tytöt Useimimmissa Peleissä. Erot Olivat Tilastollisesti Merkitseviä offline -Ourheilun Vedonlyönissä (x21 = 46.78, S<0 – -.001, phi = 0.10), Scratch -Kortit (x21 = 111.62, p<0 – -.001, phi = 0.05), PeliauTomaatti (x21 = 103.40, p<0 – -.001, phi = 0.16), kasinopelit (x21 = 123.44, p<0 – -.001, phi = 0.17), pokeri (x21 = 33.59, S<0 – -.001, phi = 0.09), online -pokeri (x21 = 29.61, p<0 – -.001, phi = 0.08), online -Kasinot (x21 = 28.55, p<0 – -.001, phi = 0.08), online -lähti- ja sapumisajat (x21 = 19.34, p<0 – -.001, phi = 0.07), ja online -urheiluvedonlyönti (x21 = 310.92, S<0 – -.001, phi = 0.27). Vaikutuskoko Oli Erittain Suuri Online -Dedodlyönnin Tapauksessa.

18–19 -vuotiaat Nuoret Pelasivat Enemman Kuin Alaikäret Arpajaiset (x21 = 6.17, p<0 – -.001, phi = 0.04), PeliauTomaatti (x21 = 22.16, p<0 – -.001, phi = 0.07), kasinopelit (x21 = 120.85, S<0 – -.001, phi = 0.17), ja online -urheiluvedonlyönti (x21 = 18.60, p<0 – -.001, phi = 0.07). Vaikutuskoko Oli Erittain Suuri Kasinopelien Tapauksessa.

UHKAPELIEN TIHEYS Ennen Ludensin Toteutta JA Sen Jälkeen: Sukupuolierot

Pöytta 2 Näytttoä NAISEN JA MIESTEN PROSENTTIOSUUDEN, JOKA PELASASIVAT KUUKAUSITAIN ENEN LUDENSIN LEVITTAMista JA SEN JULKEEN.

Tauluko 2

ProsenttiosUus NAISista Ja Miehista, Jotka lanasivat kuukausitain Ennen Ludensin Levittamisti Ja Sen Jälkeen

Perinteinen uHkapelaaminenEnnen (%) Ennen (%) Ennen (%) Jälkeen (%)
Mie – 63.5 46.8 48.0 – – 35.5
Naaraat 47.7 33.5 15.8 10.8
Kaikki YHteenensä 55.6 40.4 32.2 23.5

Ennen Ludensin Toteuttamista Pojat Pelasivat Useammin Kuin Tytöt MoleMat Perinteisissä (x21 = 59.63, p<0 – -.001, phi = 0.16) Ja UHKAPELIEN Online -Muodot (x21 = 279.99, S<0 – -.001, phi = 0.35).

Ludensin Toteuttamisen Jälkeen Perinteiseen UHKAPELEIHIN OSALLISTUNEIDEN MURROSIKÄESTEN PROSENTTIOSUUDET (X21 = 99.26, p<0 – -.001, phi = 0.15) JA online -UHKAPELIT (x21 = 39.93, S<0 – -.001, phi = 0.10) LASKI MERKITTAVUSTI. MoleNMille NAISILLE HAVAIttiin Tilastollisesti MerkitseVä aleneminen perinteisen JA online -UHKAPELIN Määhko (x21 = 42.78, S<0 – -.001, phi = 0.14; X21 = 10.86, S<0 – -.001, phi = 0.07, Vastavaasti) Ja Miehet (x21 = 61.51, p<0 – -.001, phi = 0.17; X21 = 34.86, S<0 – -.001, phi = 0.13, Vastavaasti).

UHKAPELIEN TIHEYS Ennen Ludensin toteutta JA Sen Jälkeen: ikäns

Pöytta 3 Näytttoä 18–19 -vuotiaiden Alaikäisten ja Nuorten Prosenttiosuudet, Jotka Pelasivat Kuukausitain Ennen Ludensin Levittamisti Ja Sen Jälkeeen.

Tauluko 3

18–19 -vuotiaiden Alaikänsen Ja Murrosikärten ProsentTimäärärt, Jotka Pelasivat kuukausitain Ennen Ludensin Soveltamista Ja Sen Jälkeen

Perinteinen uHkapelaaminenEnnen (%) Ennen (%) Ennen (%) Jälkeen (%)
Alaikäret 53.9 37.8 31.1 22.1
18–19 Vuotta 66.2 55.4 39.2 31.5

Ennen Ludensin toteuttamista 18–19 -vuotiaat Nuoret Pelasivat Useammin Kuin Alaikäret KäytttoMällä Sekä perinteisti (x21 = 17.43, p<0 – -.001, phi = 0.09) Ja pelaamisen Online -Muodot (x21 = 8.76, p<0 – -.01, phi = 0.06).

Ludensin Toteuttamisen Jälkeen Tilastollisesti MerkittaViä Vähennyksiä Havaittiin Sekä Perinteise Ettas online -UHKAPELIIN OSAALLISTUNEIDEN ALAIKAIEN PROSENTTEISA (X21 = 96.03, P<0 – -.001, phi = 0.16; X21 = 37.42, p<0 – -.001, phi = 0.10, Vastavaasti). MyÖs 18–19 -vuotiaiden Murrosikäisten prostenttiosuus, Jotka Osallistovat Sekä Perinteiseen Ettas online -UHKAPELIIN, LASKI MERKITTAVUSTI (X21 = 7.73, p<0 – -.01, phi = 0.11; X21 = 4.05, P<0 – -.05, phi = 0.08, Vastavaasti).

Riski-Rahapeli-Ja UHKAPELIHÄIRIÖT ENEN LUDENSIN TOTEUTTAMista JA SEN JULKEEN: Sukupuolierot

Pöytta 4 Näytttoä NAISHEN JA UROSTEN PROSENTTIOSUUDET, Joiilla On riskitalttiita RahapelikäytTäytyMisiä JA Diagnosoitu uHkapelihäiriö Ennen Ludensin LeVittamisti JA Sen Jälkeen.

Tauluko 4

Prosenttosuus NAISista Ja Miehista, Joija UHKAPELIONGELMIA Ennen Ludensin LeVittamisti Ja Sen Jälkeen

RiskipelaamishäiriöEnnen (%) Ennen (%) Ennen (%) Jälkeen (%)
Mie – 22.1 12.3 3.4 1.7
Naaraat 5.6 2.8 0 – -.6 .4
Kaikki YHteenensä 13.9 7.7 2.0 – – 1.1

Ennen Ludensin Toteuttamista Miehillä Oli KäytTäytyMISTä, Jotka Vastaavat Sekä riskialtialttiita uHkapelejä (x21 = 132.75, p<0 – -.001, phi = 0.24) Ja uHkapelihäiriöt (x21 = 23.46, S<0 – -.001, phi = 0.10) Useammin Kuin Naaraat.

Ludensin Toteuttamisen Jälkeen riskipelaamise osallistuneiden Murrosikärten ProsentTiosuudet (x21 = 41.43, p<0 – -.001, phi = 0.10) Ja Osoiitti Rahapelihäiriöita (x21 = 6.17, p<0 – -.01, phi = 0.04) LASKI MERKITTAVUSTI. MerkittaVästi PienemMät NAINN OSUUDET (x21 = 9.70, p<0 – -.01, phi = 0.07) Ja Miehet (x21 = 35.11, p<0 – -.01, phi = 0.13) Harjoitti riskiliita uHkapelejä. MerkittaVästi Pienempi OsUus MieHISTÄ Diagnosoitiini MyÖs Rahapelihäiriöt (x21 = 6.39, S<0 – -.01, phi = 0.05).

Riski-Rahapeli-Ja UHKAPELIHÄIRIÖT ENEN LUDENSIN TOTEUTTAMista JA SEN JULKEEN: IKÄEROT

Pöytta 5 Näytttola 18–19-vuotiaiden Alaikärten Ja Nuorten Prosenttiosuudet, Joiilla On Riskialttiita RahapelikärytTäYtyMisiä Ja Diagnosoitu Rahapelihäiriö Ennen Ludensin LeVittamistU JA-.

Tauluko 5

Alaikänsen Ja Nuorten ProsenttiosUus 18–19 -vuotiaista UHKAPELIONGELMista Ennen Ludensin Levitysta Ja Sen Jälkeen

RiskipelaamishäiriöEnnen (%) Jälkipinta
Alaikäret 12.6 6.6 1.9 .7
18–19 Vuotta 21.6 13.5 3.0 – – 3.0 – –

Ennen Ludensin Toteuttamista Suurempi OsUus 18–19-VUOTIAista Murrosikäisisti Osallistui riskipelaamiseen Alaikäriin Verrattuna (x21 = 18.94, S<0 – -.001, phi = 0.09), Mutan Rahapelihäiriiden ikäroaa Ei Löynynyt.

Ludensin Toteuttamisen Jälkeen Tilastollisesti Merkitseviä Vähennyksiä Havaittiin Alaikänsten Prosentteissa, Joiilla Oli riskipeli-helaamiskäytytyminen (x21 = 36.17, p<0 – -.001, phi = 0.10) Ja Hiille Diagnosoitiin Rahapelihäiriö (x21 = 8.92, S<0 – -.01, phi = 0.05). Tilastollisesti MerkitseVää Alennusta havaittiin myös riskilttiissa uHkapeleissä (x21 = 6.87, S<0 – -.01, phi = 0.11), Mutana ei UHKAPELIHÄIRIÖT, 18–19.

Diagnostiset Kriteerit Ennen Ludensin Toteutta Ja Sen Jälkeen

Pöytta 6 Näytttola pelaajien taajuuden (i.e., NE, Jotka lanasivat Joitain Tai Uutenta Pelejä Ennen Ludensin LevitySta) Täyttivat Jokaisen YHekEnkyn dsm-5-diagnoosikriteeriä Rahapelihäiriiri-diagnoosikriteeriä.

Tauluko 6

Prosentit Pelaajista, Jotka Täyttivat Jokaisen Rahapelihäiriön Diagnostisen Kriteerin Ennen Ludensin LeVittamisti Ja Sen Jälkeen

Ennen Jälkeen (%)
Huolenaiha uHkapeleisti 17.2 13.2
Jahtaavat tappioita 9.7 5.4
Paina 5.3 3.1
Hallinnan Puuttuminen 4.4 2.4
Henkilökolohtaiset ongelmat 4.0 – – 3.2
Toleransi 3.6 3.4
Nosto -oireyhtymy 3.1 2.5
Valehteleva 2.7 2.0 – –
Tarvitsevat ApuA Muilta 1.3 .8

Taajuudet Ennen JA Jälkeen Ludensin Levittaminen on Esitetty.

Yleisimmin Täytetyyt DSM-5-Diagnostiset Kriteerit Olivat ”huolenaiha uHkapeleisti” ja “Jahtaavat Tappiot.”Joidenkin Diagnostisten Kriteerien TäytttoMisen taajuudet vähenivärt ludens -stuntojen Jälkeen, Mukan Lukien NE, Jotka LiittyVät” UHKAPELEIHIN ”(X21 = 6.57, p<0 – -.01, phi = 0.05), ”Jahtaa tappioita” (x21 = 14.03, P<0 – -.001, phi = 0.08), ”UHKAPELIT ESKAPISIN MUODOSSA” (x21 = 6.62, p<0 – -.01, phi = 0.05), ja ”kontrollin puuttuminen” (x21 = 6.10, p<0 – -.01, phi = 0.05).

Vaikka Tämä ArtKKELI EI SISÄLÄLA LAADULLista Analysiä, Nuoret Kuitenkin Tekivärt Mielenkiintoisia Kommentteja Ohjelman Aikana, Kuten ”Jos En Panosta, Minulla Ei Ole Hauska Latsella Jalkapalloa.”Hän olivat yllänttyneitaka Kullessaan, Ettas Kasinon Lyömiseen EI Ole strategy strategia Ja Ettas Neuvonantajat Ansaitsevat Rahaa pääriassa Heidän palkkioista, Ei Heidän Omiin Vedonltan.

Keskutustelu Ja etenitelmat

Ludens (Chóliz, 2017), 2018. Koko Ohjelma Kiertsä Nähkari Kolmea Lakia, Joita havainnollistetto esimerkellällä, Joita tukee Laajat audiovisuaaliset Materiaalit. Ennaltaehkäisyohjelmalla on seuraavat neljä tavoitetta: (a) yleisölle annetaan rahapelien ja uhkapeliriippuvuuden, (b) tietoisuuden lisääminen rahapelihäiriöistä, (c) provosoi muutosta uhkapeleihin ja (d) varoittavat yksilöitä riskialttiista käyttäytymisistä, jotka ovat olleet riskialttiita käyttäytymisiä voi johtaa riippuvuuteen.

UHKAPELIEN MONIMUTUTUUDESTA JA MONIULOTTEISUHJELMA KESKITYY KAHTUNASSA.

Talodellisen ulottuvuuden Suhteen Rahapelit Ovat Laillisesti valtuuTTUTU Toiminta Monissa Maissa. Sen Suorittaavat Yritykset Ja Hallinnot, Joiden Rahalliset Edut ovat peräisin pelaajien tappioista. SITEN SE Peliteorian Suhteenissä (Morgenstern & Von Neumann, 1953.”

Toinen Aasiassa, Ettan Kaikken Pelien Särnnöt Suunnitstu Sitenissä, Ettan Todennäköisyslaenen Mukaisesti Matemaatttinen Odotus Positiivinen Rahapelityksityksillä Ja Sisi Negatiivinen Pelaajille. Toisin Sanoen, Talo, Talo Aina voittaa, Ja MITÄ Enemmisn Rahaa Pelaajien Vedot, Sitat Suuremmat Yritysten Voitot Ovat. Ludens vatii, Ettat Matemaattinen Odotus negatiivinen Pelaajajalle, Joka Osoittaa Täänen Periaatteen Esimerkerkelli Pelisännöisti, Mikä Osoottaa, Ettas KAIKISSA YRITYTEN ARVON HALLINNOIVAIHAIHALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALENE TYÖN. Tää Pelaamisen Toinen Laki, “Odottou Meneyslaki” Tai “Matemaattisen ToivotomUuslaki.”

Psykologisen ulottuvuuden Suhteen UHKAPELIT OVAT TEVERYYEN KANNALTA KASI Tärkeäta Vaikuta. Ensinnäkin Se Aktivoi Samat palkiopioiri Kuin Lääkkeet, Indusoimalla KäytTäytyMisen Toistamisen Tarve (APA, 2013-Eräs. Toisin Sanoen se voi olla rippuvuutta, Jota Korostaa Kolmas Laki (”RIIPPUVUUSLAKI”). Onko tietty peli Enemman Tai Vähemmin Riippuvuttata, rippuu itSe pelin ominaisuuksista, minä.e., peliin upotututtujen UHKAPELONNTÖJEN MUKAN (PALKKON VÄLITTEMYYS, VAHVISTUSOHJELMA JNE.) (Parke & Griffithit, 2006), Samoin Kuin Olosuhteet, Joissa Peli TapahtuU YHTEISKUNNASSA (Saatavuus, EsteetTömyys jne.) (Williams et ai., 2012) Ja suosivatko Nämm olosuhteet Sen Sosiaalista Laajentumista (Mainonta, Markkinointi JNE.-Eräs.

Kolmannen lain vakavin seuraus on, että riippuvuus voi johtaa terveysongelmiin, joiden kliiniset oireet ovat samanlaisia ​​​​kuin huumeiden tuottamat: suvaitsevaisuus, vieroitusoireyhtymä, vaikeudet oman riippuvuutta käyttäytymisen hallitsemisessa, uhkapeleissä välttämättömien tilojen paeta mekanismina, jne. Toisin Sanoen, Tämä Mielenteerveyshäiriö, Jolla samanlaisia ​​diagnostisian kriteerejä kuin päihteiden väänkinkänytöt (Luettelo, Johon Meidän Potäri Lisäotto JatKavan Pelaamista TAPPIOIDEN. Nämm omininaisuudet puolestaan ​​aiheuttavat tarpeen pelata uudellen ja tonen lain mukan lisaävat maneysen todennäköisyyttto, uhkaamisen ja Meneyneksen ILKEÄL SYKLIÄL. Patologiset pelaajat ovat niitat, jotka Menetttat -hemmisn rahaa Ja Tuevat sisi rahapeliyritysten parhaiksi asiakkaiksi beNimimmänen rahapelilain mukiisesti ”, Rahapelien dynamiikkalaki.”

Onko Vastuullisen UHKAPELAAMISEN KÄSITE RAHAPELIRIIPPUVUUDEN TOTEMISELLE, EMEVARMA (HANCOCK & Smith, 2018) Koska UHKAPELIEN Järjesären Tilastollin varhuus Siitalla, Ettas Uhkapelit Vaikuttavat JOIHinkin ihmisiin (Chóliz, 2018-Eräs. Siede ei vielä pysty Ennustatana, millä pelaajalla uHkapelihäiriö, muta se voi ennustaassa, ettas rahapelien organiSoinnin perusteella prosentuaalinen osa iHmistö kehittak rahapeliHäiriitä. Kutu Markham Ja Hänen Kollegat Ovat Osoittaneet Monen Tyyppisten uHkapelien Suhteen, Ei ole Kynnysarvoa, Jonka Alapuolella Riski Täysin Parantunulla. Joidenkin UHKAPELIEN, KUTE ELEKTRONISEN PELIKONEITA., 2015-Eräs. Tästka Syysta Ludens -Ohjelma Yrittaä vakuuttaa teini -Käiset Vähentankään uhkapelien taajuutta Ja MahdollisuUsien mukan olla ollenkaan pelaamassa.

KuneLet SoveltaNut Ehkäisyohjelmaa Ja Analysoinut Tuttkimuksessa Saatuja Tuloksia, Voidaan Tehpa Seuraavat Johtopäärsset:

 1. Toissijahisten hypoteesien suuhteen (Sukupuoleen Ja IKään Perustuvat Eroot):

  • MIESTEN JA NAAINN EROJEN EROJEN HYPOTEESIT VAHVISTETTIIN. Toisin Sanoen Miehillä, Jotka Harjottavat Sekä perintenteisti ettas online-uHkapeleij Useammin Kuin Naiset, Ja Niillä Oli MyÖs Korkeampi riskipelaamisen Ja UHKAPELIHÄIRIÖ. Nää Tulokset Ovat YHdenmukaisia ​​olemassa olevan Tieteellisen Kirjallisuuden Kanssa (Chóliz et ai., 2019-Eräs.

  • LISOKYSI, KUTE OLETTETTUNA, Suurempi OsUus 18–19-vuotiaista Murrosikäristia Osallistui Sekä perinteneise Ettas online-UHkapeliin Verrattuna Alaikäisiin Ja Harjoitti riskilttiita UHKAPELEIHIN USAMINEMIN. Patologisessa uhkapelissä ei havaittu eroa, mikä viittaa siihen, että alaikäiset ovat alttiimpia uhkapeliriippuvuudelle, koska uhkapelihäiriöiden määrissä ei havaittu eroja huolimatta siitä, että alaikäiset pelasivat harvemmin kuin 18–19 -vuotiaat kuin 18–19 -vuotiaita. TÄMÄ TUKEE VÄTITETTO, JONKA MUKAAN ALAIKAKEN EI Ole SUOSITELTELTAVAA PELATA JOKA TAPAUUKSESSA.

 2. Tärkeimmun hypoteesiini Suhteen I.e., SE, Ettas EhkäisyOHjelma Tehokasissa, Tää Vahvistettiin Uuteimimmissa Suhteissa, Vaikka Jotkut Yksityisiskohdat olisi Korostetetava.

  • UHKAPELIEN KUUKAUSITAISEN ESIINTYMISTIHEYDEN SUHTEN KUUKAUSITATEN. TÄMÄ Väheneminen tapahtui Sekä NAISILLA Ettat Mieehillä Ettas Sekä Alaikäisillä Ettas 18–19 -vuotiailla Nuorilla. Nää Tulokset Ovat YHDENMUKAISIA TOUNHYPOTEESIN KANSSA.

  • UHKAPELISONGELMIEN SUHTEEN LUDENSIN TOTEUTTAMISEN JÄLKEEN UHKAPELIEN AIHEUTTAMAT ONgelmat Vähenivak MerkittaVästi, Mukan Lukien Sekä riskipelaaminen (1–3 diagnostiset Kriteerit) ettaSKyKAaminen (1-3. Näihin Tuloksiin Tulisi Mutenkin Liittyka Kasi Huomautta:

   • n

    Ensinnäkin Miestan Ja NA NAINN VALISEN EROJEN OSALTA MIEHILLA HAVAITIIN TILASTOLLISESTI MERKITSEVIU Vähennyksiä Sekä Riskilttiissa UHKAPELEISSÄ ETTTA UHKAPELISSÄ. NAISEN TAUUKSESSA. TÄMÄ Voi Johtua SiitaU, Ettas Alun Perin Rahapelihäiriiden Alun Perin Diagnosoitujen NAISHIN PROSENTTIOSUUS OLI ERITTAIN Alhainen, JOPA Alhaisempi Kuin Espanjan Väeststka Vuonna 2015 AnneTassa Raportissa (Choindiz ETAM,., 2019-Eräs. Tästta Syysta Näennänen Alennus 0: STA.7% – 0.4% EI Ollut Tilastollisesti MerkitseVä.

   • n

    Ikä-erojen suhteen alaikäiset ilmeisesti hyötyivät eniten ennaltaehkäisyohjelmasta, koska molemmat alaikäisten prosenttiosuus, joilla oli riski uhkapelikäyttäytyminen, ja uhkapelihäiriöt vähenivät merkittävästi Ludensin soveltamisen jälkeen. Nää Tuloksset Osittaavat, Ettas huolimatta siitase, Ettas Alaikäret ovat altiimpia rahapelihäiriille, Tähyn Herkkyyteen voidaan puttaa EnnaltaeeSKKELSALYSYHETYHÄTYTYHETYHEELY.

    However, among those aged 18–19 years, the results only showed reductions in the percentage exhibiting at-risk gambling behavior and not in that diagnosed with gambling disorder, which did not fall below a prevalence level of 3%, an excessively high level, meidän mielestamme.

    Perusteellisempi analyysi UHKAPELIRIIPPUVUUDEN TAUUKSista 18–19-VUOTIALL MURROSIKAISILLA PALJASTI, ETTTA HALLITEVA DSM-5-KRITEERI MIT HULELESTUNUT UHKAPELEISTEN, LÄSNÄ 89.5% Tapauksista. Yli 18 -vuotiaiden Tärkeimmalla pelit UHKAPELIHÄIRIÖT OLIVAT KASINOPELIT (78.9% Tapauksista) Ja urheiluvedonlyönti (68.4%). Kuten Tapahtuu, Kasinopelien Ja Urheiluvedonlyönti Kasvanut Eksponentiaalisesti Espanjassa online -UHKAPELIEN LAILListaMisen Jälkeen. Nykyänn nuoret Voivat Mennä Yli 5000 Rahapelisaliin Pelaamaan Kasinopelejä Ja Panemaan Vetja. MainontA -Ja Markkinointistrategiat Esttavat Rahapelit vapaa -ajan Toimintana, Johon Nuoret OsallistUvat Särnnöllisesti. Itsse Asiasa uHkapelien JulkisUus Tällä Hetkellä Yksi Tärkeimmisti Sosiaalisen Ja Poliittisen Keskutelun Aiheista Espanjassa.

Esittetelemällä Työllä Joitain Rajotutkialla, Jotka Otettava Huomioonissa. Se TOSIAsia, etta uhkapelihäiriiden omaavien vanhempien murrosikärten prosenttiosuutta ei ollut mahdollista, voi Johtua siitatka, Ettas RiippuUUS OLIIKAILLALA. Tällöin voidaan tarvita valikoiva ehkäisyohjelma tai ludensin mukuttaminen vaasta esiintyviin peliihin. LUDENS -OHJELMA OMistanut Huomattavan Ajan Online -Pokerille, Mikä Ei Näyta Oleevan Kovin Merkityksellinen Nuorille Espanjalaisille. EHKä Enemmän Aikaa Tulisi viettiä Kasinopeleihin Ja Vedonllyöntiin, Koska Nää Ovat PeleJä, Joiden Korrelaatio Korkein Yli 18 -vuotiaita Patologisia UHKAPELEJON. Itse asiassa useita dioja, joissa tutkitaan vaarallisimpia pelejä ja todistuksia, joilla on ongelmia, jotka liittyvät näihin peleihin, sisällytetään seuraavaan Ludensin painokseen.

Vaikeuksista Ja Rajotutkista huolimatta pidämme ludensia yleisen ehkäisyohjelmana (Huumeidenin kansallinen instituutti Väänkärytö, 1997) Se on Osoittanut Sen HyödyllisYytta VähentaMäjä Sekä uhkapelaamisen Tihettto ettan rahapelihäiriön diagnostisten oireiden esiintyvyytto. EllyllyKyset, Joissa UHKAPELIT tapahtuvat. Siitase huolimatta ludens -ohjelman sisältöä voidaan helvetti mukauttaa tiettyJen määrärsten, olosuhteiden ja olosuhteiden mukiisesti siten, ettase voidaan kuyttty em maissa.

Tällä Hetkellä Ludens Mukautto-toimenpiteiden mukisesti koulujärjestelmun ulkopuolisten ihmisten ulkopuolisten ihmisten rajottamise-covid-19: n leviämisen estamiseki, JOTTAJAJATAJAVAVATAVATHAISAHAISAHAIVAIVAIVATAVAVIVAIVATALAIVAVIVAIVATASA HALLASA HAODYSA HAYSALAINOIVYSA HALLASA HAYSAHYNOIVYSA HALLASA HALLASIHYNOIVYSA HALLASIA HALLISA HALLANOIVYSIA.

Tunnust

Tämä Tuttkimus Ollut Mahdollista Valencian Yliopiston Ja Valencian KaupunginValtuuston (Espanjan) RiippuvuusPalvelun (PMD) Välisen YHTEISTYSOPIMUSSEN ANSiosta (Espanja).

Rahoitus

Avoimen Päänsyn Rahoitus Tarjosi Crue-Csic-Sopimuksen Ansiosta Springer Luonto: N Kansa.

Julistusset

Eturistiriita

Kirjottajat ilmoittaavat, ettan eillä ei ole eturistiriijaja Minkärni Rahapeliyrityksen Kanssa. Kirjailijat Tilaavat Aucklandin eettiset Koodit Rahapelitutkijoille.

Eettinen HyVäksynta

Tää Tuttkimus espanjan Hallittken Eettisten Standardien Mukinen Ja Vuoden 1964 Helsingin Julisti Ja Sen MyöhemMät MuutokSet. Kaikki Tiedot Ovat NimetTöMiä Ja Ovat Espanjan Lain 3/2018 Mukaisia ​​HenkilötieTojen Suojaamisesta.

Alaviitteet

Kustantajan huomautus

Springer -Luonto On Edellen PuolueTetomia Julkaistujen Karttojen JA InstitutionAalisten kuulumisten lainkäytövaatimuksien Suhteen.

Akktajatiedot

Mariano Chóliz, Sähköposti: se.vu@zilohc.oniram.

Marta Marcos, Sähköposti: se.vu@socram.atram.

Francisco Bueno, Sähköposti: se.AICNENAV@Oneubjf.

Viitteet

 • Amerikkalainen psykiatrinen YHDISTYS . Mielentureyshäiriiden Diagnosticen Ja Tilastollinen Käsikirja, Kolmas Painos (DSM-III) American Psychiatric Association Pub; 1980. [[[[Google TutKija
 • Amerikkalainen psykiatrinen YHDISTYS . Mielenceyshäiriiden Diagnosticen Ja Tilastollinen Käsikirja, TarKISTETTU KOLMAS -painike (DSM-III-R) American Psychiatric Association Pub; 1987. [[[[Google TutKija
 • Amerikkalainen psykiatrinen YHDISTYS . Mielenceyshäiriiden Diagnosticen Ja Tilastollinen Käsikirja, Vides Painos (DSM-5) American Psychiatric Association Pub; 2013. [[[[Google TutKija
 • Blaszczynski A, Collins P, Fong D, Ladouceur R, Nower L, Shaffer HJ, Venisse JL. Vastuullinen Rahapeli: Yleisen Periaattete JA minimaaliset Vaatimukset. Journal of Gampling Studies. 2011; 27 (4): 565–573. doi: 10.1007/S10899-010-9214-0. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Blaszczynski A, Ladouceur R, Shaffer HJ. Tietepohjennen Kehys Vastuulliseen UHKAPELIIN: Reno-Malli. Journal of Gampling Studies. 2004; 20 (3): 301–317. doi: 10.1023/b: Lenkelyt.0000040281.49444.E2. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Calado F, Alexandre J, Griffiths MD. Teini -Käisten Ongelmapelaaminen: Systemaattinen Katsaus viimeaikaiseen Tuttkimukseen. Journal of Gampling Studies. 2017; 33 (2): 397–424. doi: 10.1007/S10899-016-9627-5. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Calado F, Alexandre J, Rosenfeld L, Pereira R, Griffiths MD. UHKAPELIEN EKAISYOHJELMAN TEHOKUUS LUKION OPISKELIJOIDEN Keskudessa. Journal of Gampling Studies. 2019 doi: 10.1007/S10899-019-09908-2. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Canale N, Wien A, Griffiths MD, Marino C, Chieco F, Disperati F, Santinello M. Verkkopohjaisen uHkapelien interventio-Ohjelman Tehokuus Lukiolaisille: Alustava Satunnaistetto Tuttkimus. TIETOKONEET IHMisen KäytTäytymisessä. 2016; 55: 946–954. doi: 10.1016/j.CHB.2015.10.012. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Cassidy r. Nehokaat Pelit: Kapitalismi Ja UHKAPELIT (Antropologia, Kultuuri Ja YHTEISKUTTA) Pluto Press; 2020. [[[[Google TutKija
 • Chambers RA, Taylor Jr, Potenza MN. Motivointi KehitySmuoToisUus MurrosipsiSä: Kriittinen RiippuVuushaavoittovuuden Ajanjakso. American Journal of Psychiatry. 2003; 160 (6): 1041–1052. doi: 10.1176/APPI.AJP.160.6.1041. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Chóliz m. LUDENS: Programa de Prevención de la Adicción al Juego [LUDENS: UHKAPELIRIIPPUVUUDEN EHKäryohjelma] Psylicom; 2017. [[[[Google TutKija
 • Chóliz m. Eettinen UHKAPELAAMIN: VAADITAVA UUIN NÄKÖKULMA UHKAPELISSÄ KANSANTERVEYSPOLITIIKASSA. Kansanterveyden Rajat. 2018; 6: 12. doi: 10.3389/fpubh.2018.00012. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Chóliz M, Marcos M, Lázaro-Mateo J. Verkkopelaamisen Riski: Tuttkimus UHKAPELIHÄIRIOIDEN ESIIINTYYYDESTÄ ESPANJASSA. Kansainvalinen MielenTerveyden Ja Riippuvuuden Lehti. 2019 doi: 10.1007/S11469-019-00067-4. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Chóliz M, Sáiz-Ruiz J. Miksi on (MyÖs) Niin Vaikeaa Säätatka uhkapeleJä Espanjassa? ‘Deja vu’ Alkolilla tapahtuneesta. Adicciones. 2016; 28 (4): 189–194. doi: 10.20882/Adicciones.886. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Chóliz M, Sáiz-Ruiz J. UHKAPELIEN SÄEENTY RIIPPUVUUDEN TOTEMISESESI: TARVITTAVAMPI NYT KUIN KOSKANA. Adicciones. 2016; 28 (3): 174–181. doi: 10.20882/Adicciones.820. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Delfabbro P, Kuningas DL, Derevensky JL. Teini -ikäiset uHkapelit Ja Ongelmapelaaminen: Esiintyvyys, Nykyiset Kysymykset Ja HuolenaHeet. Nykyiset Riippuvuusraportit. 2016; 3 (3): 268–274. doi: 10.1007/S40429-016-0105-Z. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Donati MA, Primi C, Chiesi F. Teollisten UHKAPELIKÄYTTAYTYMISEN TOTEMEN NUORTEN Keskuudessa: Integoivanin interventio Tehokuden Testaaminen. Journal of Gampling Studies. 2014; 30 (4): 803–818. doi: 10.1007/S10899-013-9398-1. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Ferland F, Ladouceur R, Vitaro F. Ongelmapelaamisen Tulla: Väänkinsensten Muuttaminen JA Sidon Lisäntyminen. Journal of Gampling Studies. 2002; 18 (1): 19–29. doi: 10.1023/A: 1014528128578. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Gerstein D, Volberg RA, Toce MT, Harwood H, Johnson RA, Buie T, Hill MA. UHKAPELIEN VAIKUTUS- JA KÄYTEYTYMISTUTKIMUS: RAPORTTI Kansalliselle UHKAPELIEN VAIKUTUSELLELE TUTKIMUSKOMISSIOLE. Kansallinen Mielipiteeen Tuttkimuskeskus; 1999. [[[[Google TutKija
 • González, D. (2020). Patologinen uHkapelien Tähenhjelmat Murrosikäisellä: Systemaattinen Tarkisti. Julkaisematon mieliyytetyö. Valencian Yliopisto, Espanja.
 • Gupta R, Derevensky JL. Teini -ikänen uHkapelikäryttytyminen: ongelmapelaamiseen liittyvien korrelaatioiden yleisyystutkimus ja tuttkiminen. Journal of Gampling Studies. 1998; 14 (4): 319–345. doi: 10.1023/A: 1023068925328. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Hancock L, Smith G. Reno-Mallin I-IV: N Kansainvalisen VaikuUtken Kritisointi Särntelijöihin Ja HallituKsiin (2004–2015)-”Vastuullisen Rahapeli” Kansainväheny Mielenvence JA RIIPPUUDUDEN VÄLEENNYTYNESUUSE. 2017; 15 (6): 1151–1176. doi: 10.1007/S11469-017-9746-Y. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Huic A, Kranzelic V, Hundric DD, Ricijas N. KUKA TODELLA VOITAA? Kroatian Nuorten UHKAPELIEN EKAISYOHJELMAN Tehokuus. Journal of Gampling Studies. 2017; 33 (3): 1011–1033. doi: 10.1007/S10899-017-9668-4. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Korn da, Shaffer HJ. UHKAPELIT JA KANSALAISEN TERVEYS: Kansanterveyden Näkulman Omaksuminen. Journal of Gampling Studies. 1999; 15 (4): 289–365. doi: 10.1023/A: 1023005115932. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Ladouceur R, Ferland F, Fournier PM. Peruskoulun Oppilaiden Virheellisten Käsitysten Korjaus satuman Käsitteisti Ja Satunnaisuudesta uHkapelissä. American Journal of Health Education. 2003; 34 (5): 272–277. doi: 10.1080/19325037.2003.10603560. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Ladouceur R, Ferland F, Vitaro F. Ongelmapelaamisen Ehkäisy: Väärkinkänstensten Muuttaminen Ja Kanadan Nuorten Sidon Lisäntyminen. Ensisijainen ehkäisy -lehti. 2004; 25 (3): 329–335. doi: 10.1023/B: JOPP.0000048024.37066.32. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Ladouceur R, Ferland F, Vitaro F, Pelletier O. NUORTEN KÄSITYSTÄ Patologisiin Pelaajiin. Addiktoiva käytttyytymen. 2005; 30 (2): 351–354. doi: 10.1016/j.addbeh.2004.05.002. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Latvala T, Lintonen T, Konu A. UHKAPELIEN KANSANTERVEYSVAIKUTUKSET – KÄSITEELLISEEN MALLIIN. BMC: N Kansanterveys. 2019; 19 (1): 1–16. doi: 10.1186/S12889-019-7391-Z. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Lemaire J, De Lima S, Patton D. Se onnekasilla päniva: Ohjelman Arviointi. Manitoban Riippuvuussäätiö; 2004. [[[[Google TutKija
 • Livingstone C, Rintoul A, Francis L. MIKÄ Todisteta Vahhingon MinimointiTiimenPiteistia UHKAPELEISSÄ? Todistuspohja. 2014; 2: 1–24. [[[[Google TutKija
 • Lupu, i. R – -., & Lupu, v. (2013). UHKAPELIEN EKAISYOHJELMA TEINI -IKAISILLE. Journal of Cognitive and Behavioral Psychhanterapia, 13 (2), 575–584. Haettu jstk https: // haku.proquest.com/docview/1499088120?AccountId = 14777
 • Markham F, Young M. ”Suuri uhkapelaaminen”: globaalin teollisuuden ja valtio UHKAPELIKOMPLEKSIN Nousu. RIIPPUVUUTUTKIMUS JA TEORIA. 2015; 23 (1): 1–4. doi: 10.3109/16066359.2014.929118. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Markham F, Young M, Doran B. Pelaajien Tappioiden Ja UHKAPELEIHIN Liittyvien Haittojen Välinen Suhde: Todisteet Kansallisesti Edustavista Poikileikkaustututkimuksia Neljässä Maassa. Rippuvuus. 2015; 111 (2): 320–330. doi: 10.1111/Lisäk.13178. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Morgenstern O, von Neumann J. Pelien Teoria Ja Taloudellinen KäytttotyMinen. Princeton University Press; 1953. [[[[Google TutKija
 • Kansallinen Humeiden Väähkinkänten Instituutti, Nida (1997). Humeiden väärkinyytön ehkäisy: mikä toimii. http: // casat.Unr.Edu/bestRactices/BPTYPE.htm
 • Papineau E, Lacroix G, Sevigny S, Biron JF, Corneau-Tremblay N, Lemétayer F. Online-, Sekoitutjen JA Offline -UHKAPELEJEN EROTUSVAIKUTUSTEN ARVIINTI. KansainvaliseT UHKAPELIT. 2018; 18 (1): 69–91. doi: 10.1080/14459795.2017.1378362. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Parham BR, Robertson C, Lever N, Hoover S, Palmer T, Lee P, Prout J. Kaupunkien, Vähemmistöjen Nuorten Nuorten UHKAPELIEN EKAISYOHJELMAN MERKITYSESEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMIN: Marylandin älykkeniden Valintojen PilottiTutukimus. Journal of Gampling Studies. 2019; 35 (4): 1249–1267. doi: 10.1007/S10899-018-9797-4. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Parke J, Griffiths M. Hedelmekoneen Psykologia: Rakenteellisten. 2006; 4 (2): 151–179. doi: 10.1007/S11469-006-9014-Z. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Petry n. POllaisikö riippuvuutta aiheuttavan KäytTäytymisen laajuutta laajentatanaan patologisen rahapelit? Rippuvuus. 2006; 101: 152–160. doi: 10.1111/J.1360-0443.2006.01593.x. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Potenza m. Jos Riippuvuutta Aiheuttavat häiriöt sisältavat ei-ALAISIA olosuhteita? Rippuvuus. 2006; 101: 142–151. doi: 10.1111/J.1360-0443.2006.01591.x. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Ren J, Moberg K, Scuffham H, Guan D, Asche CV. UHKAPELienin interventio-Ohjelman PitkäiKAnen Tehokuus Keski-illinoisin Lasten Keskudessa. PLOS YKSI. 2019; 14 (2): E0212087. doi: 10.1371/pänivakirja.pone.0212087. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • St-Pierre RA, Derevensky JL, Temcheff CE, Gupta R, Martin-Tyry A. NUORTEN KUULUPOHJAISEN UHKAPELIEN EKAISYOHJELMAN ARVIINITI: Suunnitetun KäytTäytyMisen Teorian Käytön Tehokuus. Journal of Gampling -KYSYMYSSET. 2017 doi: 10.4309/JGI.2017.36.6. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Taylor LM, Hillyard P. UHKAPELITIETOISUUS NUORUUDESTA: Analysi ” ÄLÄ Pelaa Futuretm ” -Ohjelmaa. Kansainvalinen MielenTerveyden Ja Riippuvuuden Lehti. 2009; 7 (1): 250–261. doi: 10.1007/S11469-008-9184-Y. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Todirita ir, Lupu V. UHKAPELIEN EKAISYOHJELMA LASTEN Keskuudessa. Journal of Gampling Studies. 2013; 29 (1): 161–169. doi: 10.1007/S10899-012-9293-1. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Turner N, MacDonald J, Bartoshuk M, Zangeneh M. 1 Tunnin Ehkäisyohjelman Arviointi Ongelmapelaamise. Kansainvalinen MielenTerveyden Ja Riippuvuuden Lehti. 2008; 6 (2): 238–243. doi: 10.1007/S11469-007-9121-5. [[[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Turner N, MacDonald J, Somerset M. Elään Taidot, Matemaattinen päätely ja KriitTinen AJattelu: OpeTussuunnitelma ongelmapelaamisen Tulla Tähekeesi. Journal of Gampling Studies. 2008; 24 (3): 367–380. doi: 10.1007/S10899-007-9085-1. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Walther B, Hanewinkel R, Morgenstern M. Koulupohjaisen Ohjelman Lyhytaikaiset VaikutUtset UHKAPELIEN EKAISYYN MURROSIKAISILLÄ. Journal of Yearcent Health. 2013; 52 (5): 599–605. doi: 10.1016/j.Jadohealth.2012.11.009. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Wardle H, Reith G, Langham E, Rogers Rd. Uhkapelit Ja Kansanterveys: Tarvitsemme Poliittisia Toimia Vahhingon Tähtä. Bmj. 2019; 365: 1807. doi: 10.1136/BMJ.L1807. [[[[PMC -ilmainen Artikkeli] [[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Williams, r. J – -., Länsi, b. Linssi., & Simpson, R. Mino. (2012). Ongelmapelaamisen Turien: Kattava Katsaus Todistesiin Ja TunnistetTujen parhaan Käyntölö. Gelph: Ontarion Ongelmapelaamisen Tuttkimuskeskus Ja Ontarion Terveysministeriö Ja pitkäikaishoidon Mineööö.
 • Williams RJ. Ongelmapelaamisen Tähen: KouLupohjainenin interventio. Alberta Gaming Research Institute; 2002. [[[[Google TutKija
 • Williams RJ, Connolly D, Wood R, Currie S, Davis R. OhjelmatuloKset, Jotka inforoivat OpeTussuunnitelmien Kehittamisti Ongelmapelaamisen TuriMisesi. UHKAPELIEN TUTKIMUS: Kansallinen pelitutkimusyhdistys (Australia) 2004; 16 (1): 47–69. [[[[Google TutKija
 • Williams RJ, Wood RT, Currie SR. Pinottu Kansi: Tehokas, Koulupohjainen Ohjelma Ongelmapelaamisen Turikekesi. Lehti Ensisijaisesta Ennaltaeehkkäisysta. 2010; 31 (3): 109–125. doi: 10.1007/S10935-010-0212-X. [[[[Pubolainen] [[[Crossref] [[[Google TutKija
 • Maailman Terveysjärjestö (2021). Sairauksien, Vammojen Ja KUOLEMAN SYINEN Kansainvalisen Tilastollisen LUOKITUSEN KÄSIKIRJA, 11. tarkartus.https: // ICD.WHO.Int/selaa11/l-m/fi#/http%3a%2f%2fid.WHO.int%2Ficd%2Fentity%2F499894965.
 • Maailman TerveysJärjestÖ . Sairauksien, Vammojen Ja KUOLEMAN SYINEN Kansainvalisen Tilastollisen LUOKITUSEN KÄSIKIRJA, 9. tarkartus. Maailman Terveysjärjestön pubi; 1977. [[[[Google TutKija

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *