Kroppspsykoterapi

Som terapeut brinner jag för att stödja människor att återta alla sina inneboende kvaliteter och sin fysiska livskraft. För att stå starka i sin mångfaldiga helhet och skapa rika, meningsfulla liv. Vi har en naturligt inneboende potential till självläkning. Ingen annan än vi själva kan ta fullt ansvar för vår egen lycka och starta arbetet med att bygga en ny grund och en intim, ärlig och kärleksfull relation till oss själva. Så att det blir möjligt att skapa mer intima, ärliga och kärleksfulla relationer till andra, uppleva livet med klarare sinnen och tillsammans skapa en varmare, ärligare värld.

Under 13 år som kroppsterapeut utvecklade jag stegvis mitt eget unika sätt att arbeta med klienter. Jag läste deras kroppar, energier, blockeringar, inkluderade samtal, meditationer, andningsövningar och kroppsövningar. Mina klienter inspirerades till att uttrycka det som kändes och kom upp till ytan. Hem gick många som “nyfödda” och “nyförlösta”. 2018 träffade jag en inspirerande terapeut från NY på en festival i Holland där vi båda höll workshops. Hon presenterade mig för Core Energetics kroppspsykoterapeut-utbildning som erbjuds i många länder och i NY, där hon själv varit lärare under många år. Hon berättade om sättet hon arbetade på och det gick helt i linje med det arbetet jag hittills själv utvecklat tillsammans med mina klienter.

Det var intressant för min fortsatta utveckling som terapeut. Så jag påbörjade min 4-åriga utbildning till kroppspsykoterapeut på Nederländska institutet för Core Energetics kroppspsykoterapi. En, för mig djupt integrerade och läkande period efter en tid av många vilda äventyr. Många tidigare erfarenheter, likt pusselbitar föll på plats. Äntligen fanns ett tryggt, ärligt och stabilt hållande av grundligt utbildade terapeuter. Stegvis kunde jag integrera och sammanlänka all min kroppsliga och emotionella frigörelse med min förståelse om trauma och beteendemönster. Ett expanderat medvetande fick en mer förkroppsligad och balanserad innebörd. Min grund-tillit återfann sitt fotfäste och därmed modet att inkludera fler delar av mig själv i livet och i mötet med andra.

Med hela kroppen som möjlighet kan terapin ta flera kreativa vägar att medvetandegöra upprepande mönster och strategier som ofta kan härledas till tidiga utvecklings trauman. Vissa trauman som uppkommit då vi kanske ännu inte utvecklat varken ett språk, möjlighet att sitta, stå, gå eller utformat en identitet eller självuppfattning. Våra kroppar och vårt psyke minns allt som inte blivit fullbordat. Livet vill fullbordas, integreras, ta lärdom och utvecklas. Det är vår natur. Jag tror att nyckeln i framgångsrik terapi ligger i att inkludera både kroppen och vårt psykes förståelse och insikt. Allt utifrån den närande grunden av att bygga en trygg och tillitsfull relation till din terapeut och eventuellt en grupp.

Vi kan inte längre fortsätta hävda att kroppen och psyket är två skilda delar. När vi gått med undertryckta känslor, gamla trauman i kroppen och förlegade trosuppfattningar om oss själva och livet för länge utvecklas de till slut till sjukdom. En del av mina klienter har provat andra terapiformer, där de saknar djupet och transformationen som de söker. När vi har tillgång till kroppen, andningen och den fysiska kontakten som verktyg i terapin öppnas möjligheter till att arbeta direkt med människors livskraft, kroppens blockeringar och vår anknytning i direkt förbindelse med vår förståelse.

Core Energetics utvecklades av John C. Pierrakos, en student till Wilhelm Reich (en av psykoanalytikerna runt Sigmund Freud, som uppmärksammade kroppens betydelse i psykoanalysen) och kollega till Alexander Lowen. Pierrakos och Lowen utvecklade i nära samarbete Bioenergetics, tills de delade på sig. Pierrakos, influerad av sin fru Ewa Pierrakos och Carl Lung utvecklade vidare sitt egna sätt att arbeta med klienter; Core Energetics Kroppspsykoterapi. Idag finns CE institut etablerade över hela världen.

En av CE kroppspsykoterapis grunder är Reich karakterologi, läran av personlig karaktärs utveckling av ett antal olika försvars strukturer. Reich karakterologi förklarar hur olika barndomstrauma visar sig i vuxnas beteende, fysiska, psykiska hälsa, andlighet, lycka och socialt välbefinnande. När ett barn upplever trauma eller anknytningsstörningar under dess essentiella utvecklingsfaser, kan traumat resultera i upprepade mönster i vuxen ålder. Dessa är våra tidigt utvecklade överlevnadsstrategier och kan kännas igen i olika grad hos alla människor.

Exempel på mönster kan vara en enkelhet att nå framgång i ditt yrke, men med en längtan efter mer autenticitet, mening och sårbarhet i ditt liv och i dina relationer. Ett annat exempel hur du kanske hittar trygghet genom att undvika nära relationer eller människor som vill komma dig nära, men som blir ett ensamt liv. Eller mönstret att “stå ut med” arbetsbörda, stress, oacceptabla relationer eller livsförhållanden. Eller en högkänslighet, andlighet som blir ett hinder istället för din gåva. En CE terapeut arbetar även långsiktigt och metodiskt med psykoterapins integrerande och relationsbyggande aspekter.

Vårt behov av att behålla vår gamla, välbekanta känsla av vilka vi är, gör att vi ofta bibehåller våra överlevnads mönster, även när de orsakar oss lidande. Det finns friare och mer funktionella sätt att agera i livet, än utifrån invanda mönster och överlevnadsstrategier. Det finns klarare sätt att se och möta livet och oss själva på, än när vår historia formar våra tankar, känslor, handlingar och vår identitet.

“Din uppgift är inte att söka efter kärlek, utan bara att söka och hitta alla barriärer inom dig själv som du har byggt emot den.”— Rumi

När vi integrerat och medvetandegjort många av vårt livs upprepade strategier och dess ursprung, så blir vi mer hela. En helhet som kan liknas vid ett rikt ekosystem som fungerar som allra bäst när mångfalden frodas. Som terapeut utgår jag ifrån dina djupaste kvaliteter och tillsammans ser vi hur du kan använda dem på ett mer sant sätt, än genom gamla strategier som ofta saboterar livets funktion och relation. Tillsamman bygger vi en stabil grund, i relation, utforskar din kreativa livskraft och gör resan mot att bli hela, fria människor.